printcmr-versie-12-4v1PrintCMR versie 12.4v1 is uitgekomen op 03-06-2013

Vernieuwingen hebben betrekking op:
- Nieuw: Weegbon t.b.v. weegbrug installaties
- Verbeteringen in Begeleidingsbrief
- Verbeteringen in Sjabloon functie

03-06-2013: PrintCMR versie 12.4v1


Nieuw: Weegbon t.b.v. weegbrug installaties

- Sinds versie 12.4v1 is het nieuwe document Weegbon toegevoegd. Op dit formulier kunnen alle gegevens t.b.v. een weegbon worden ingevuld, waarbij extra functies zijn toegevoegd om het formulier gebruikersvriendelijk te maken.
- Berekeningen: Gewicht en prijs worden berekend op het formulier.
- Ten behoeve van de tweede weging, is een speciale knop toegevoegd om de openstaande formulieren snel te kunnen vinden.Sjablonen aangepast

- In het overzicht van de knop "Nieuw", verschijnen alle geactiveerde sjablonen om er een nieuw document mee aan te maken. De getoonde informatie is aangepast zodat keuzes duidelijker zijn.
- Bij het aangeven van een nieuwe sjabloon kan de gebruiker een eigen omschrijving meegeven zodat deze beter herkenbaar wordtDiverse kleine verbeteringen

- In de formulieren kan een adres worden verwijdert via de knop met het rode kruisje. Gebleken is dat deze niet altijd de verwijderactie volledig afrondde. Is aangepast.
- In het hoofdmenu is direct te lezen welke actuele versie PrintCMR bezit
- Duitse en Engelse talen zijn verbetert
- Vaknummering in het CMR fomulier staat nu standaard op CMR Concurrent formulier ontwerp
- Begeleidingsbrief: In vak 5 zijn nu alle kruisjes uit te schakelen, zodat deze in een later stadium alsnog handmatig kunnen worden ingevuld.