printcmr-versie-12-4v2PrintCMR versie 12.4v2 is uitgekomen op 13-06-2013
PrintCMR versie 12.4v3 is uitgekomen op 19-06-2013

Vernieuwingen hebben betrekking op:
- Nieuw: Keuze uit Artikelen lijst voor invullen documenten
- Verbeteringen m.b.t. gekozen adressen in formulieren

Nieuw in versie 12.4v3: Openen van invoerscherm CMR bij start programma.

13-06-2013: PrintCMR versie 12.4v2
19-06-2013: PrintCMR versie 12.4v3


Nieuw: Keuze uit Artikelen lijst

- In het menu "Overige gegevens" is een keuze bijgekomen genaamd "Artikelen"
- Elk artikel kan gebruikt worden voor elk van de documenten in PrintCMR
- Via de On/Off schakelaar kunnen artikelen apart uitgeschakeld worden voor elk van de documenten
- In alle formuliersoorten kan via de knop "Keuze Artikel" een artikel worden gekozen, waarna deze wordt ingevuld op het formulier
- De cursor dient op de juiste regel te staan, waar het programma het artikel gaat plaatsen nadat de keuze is aangegeven Mocht de cursor niet goed staan, geeft het programma een melding en helpt het de gebruiker door de cursor op het bovenste regel te plaatsen.


Verbeteringen

- In alle documentens kunnen Relaties / Adressen worden gekozen uit de centrale tabel. Gebleken is dat het aanbrengen en verwijderen van deze adressen uit de formulieren, de werking onder specifieke situaties niet altijd correct was. Dit is gecorrigeerd.


Nieuw: Documenten openen bij de start van PrintCMR

- Met ingang van versie 12.4v3 is elk van de documenttypes bij de start van PrintCMR te openen, zodat de gebruiker direct aan de slag kan.
- De instelling is aan te geven bij het overzicht van het Formulier.