update-printcmr-versie-11-oude
Heeft u PrintCMR versie 11 nog in gebruik en wenst u over te stappen naar versie 12?

Deze stap is een totale generatie overstap in de software reeks.
EEnvoudigg.nl helpt u op weg!

Neem contact op met EEnvoudigg.nl
Met ingang van 13 oktober 2011 is versie 11.3v1 operationeel.

De volgende aanpassingen zijn gemaakt:

13-10-2011: Afdrukken CMR's: De kantlijnen zijn opnieuw aangepast. Nu zijn de kantlijnen aan de bovenkant van de print ook naar boven bij te stellen. Het veld Vergunningsnummer is bij -6 pixels nu aan de absolute bovenkant geplaatst. De instelling -8 pixels is zo aangepast, dat het veld Vergunningsnummer daardoor iets te laag komt te staan en staat op -6 pixels ingesteld. De overige velden staan op -8 pixels ingesteld.

13-10-2011: Invoer CMR: De volgorde waarin velden worden afgelopen, is verbetert. Met name bij het opzoeken van adressen uit de standaard gegevens veroorzaakte onduidelijke vervolgacties. Dat werkt nu beter.

13-10-2011: De export en import procedure waarmee gegevens worden overgeplaatst naar de nieuwste release van PrintCMR is geoptimaliseerd.Met ingang van 9 september 2011 is versie 11.2v1 operationeel.

De volgende aanpassingen zijn gemaakt:

27-6-2011: Afdrukken CMR: Het aantal afdrukken kan ingesteld worden en wordt opgeslagen in de gebruikersinstellingen.
Dit aantal is belangrijk bij de CMR's, aangezien deze via 4 of 5 kleuren exemplaren worden verwerkt.

27-6-2011: CMR veld 00, vergunningsnummer transporteur, is standaard in te stellen in de gebruikersgegevens. Ga hiervoor naar de nieuwe knop "Standaard gegevens"

27-6-2011: CMR veld 03, Zoeknaam Transporteur , is eveneens standaard in te stellen.

9-9-2011: Bij het invullen van CMR velden 01, 02 en 16 zijn extra knoppen aangebracht waarmee adressen uit oude CMR's te kiezen zijn.
Een nieuw adres wordt vanzelf in deze lijst opgenomen, zodra een CMR wordt afgedrukt.

9-9-2011: Beheer Relaties: Er is een menukeuze toegevoegd, genaamd "uit CMR". Hier zijn alle oude adressen te zien die uit de CMR's zijn ontstaan. Via de knop Verwijderen zijn deze uit de lijst te schrappen.

9-9-2011: Afdrukken CMR's: Gebleken is dat bij het afdrukken regelmatig alleen de eerst gevonden CMR uit de reeks werd afgedrukt. Dit is verholpen door de afdruk te laten plaatsvinden op de actieve CMR die zichtbaar is in het scherm.

9-9-2011: Afdrukken CMR's: De bovenkant en de linker zijkant zijn instelbaar gemaakt, zodat deze iets verschoven kunnen worden. Gebleken is dat bij diverse printers er een paar millimeter verschil kan zijn om de gegevens correct in de vakken te laten printen.
Het instellen van de printmarges gebeurt onder de knop "Standaard gegevens".

Veel plezier toegewenst met PrintCMR.