handelsdocument-commercial-docHandelsdocument voldoet aan het ontwerp van Regulation ((EC) 1069/2009.

Het Handelsdocument kan op standaard blanco papier worden afgedrukt.
De tweede bladzijde wordt automatisch meegenomen in het rapport. Het document kan worden gebruikt in de talen NL en EN.
Alle velden zoals in het Handelsdocument te vinden zijn, zijn vrij invulbaar.