printcmr-tekent-als-eerste-de-22 september 2017.
Een ware primeur voor PrintCMR!

Zeer recent heeft TransFollow de mogelijkheid vrij gegeven om software ontwikkelaars deel te laten nemen in het aftekeningsproces.

Voor PrintCMR betekent dit dat afzenders en ontvangers niet langer meer gebonden zijn aan het gebruik van een Android mobiele telefoon. Het aftekenen werkt nu ook met een handscanner op de PC.

Bij veel verladers zien we PrintCMR op kantoor of het magazijn verschijnen.

Voor het gebruik van TransFollow is het een lang gekoesterde wens om met de PC het aftekeningsproces te begeleiden.
Het CMR document staat immers al op het scherm, voorzien van alle informatie voor de te verzenden vracht.

De chauffeur moet op zijn/haar mobiele telefoon de beschikking hebben over de TransFollow App, waar de betrokken CMR op getoond wordt.
Na het aanbrengen en controleren van opmerkingen, kan de chauffeur het proces voor de handtekening gaan starten en verschijnt er een QR code op het scherm.

De PrintCMR gebruiker start vervolgens ook het ondertekeningsproces en via een handscanner wordt de QR code van de mobiele telefoon gescand.
PrintCMR reageert direct door de juiste CMR in beeld te brengen.
Na controle kan de PrintCMR gebruiker het tweede deel starten en verschijnt er in PrintCMR een QR code.
De chauffeur scant deze met zijn/haar mobiel en de ondertekening is afgerond.

Met deze nieuwe oplossing worden onnodige investeringen in mobiele apparaten voorkomen.