printcmr-versie-13-1v0-nieuwe-PrintCMR versie 13.1v0 is uitgekomen op 23-04-2013

Vernieuwingen hebben betrekking op:
- Belgische CMR verbeteringen
- Wizard bezit nieuwe bouwstenen
- NIEUW: Rijtijdenwet, de eerste aanzet
- NIEUW: Facturering voor iPad en Desktop modellen

NIEUW:
- Rijtijden registratie:
De opzet is om "live" onderweg op de juiste knop te drukken, waarmee een nieuwe activiteit wordt gestart. Hiermee is de bewaking op tijden bij te houden, waarmee b.v. overschrijdingen worden gesignaleerd.
Rijtijden is een nieuw onderdeel en nog in experimentele fase. Via terugkoppeling met pilot gebruikers gaat dit onderdeel uitgebreid worden.

- Facturering: UIt andere modules van EEnvoudigg.nl is de facturering nu ook in PrintCMR geplaatst. Facturen kunnen worden gemaakt voor meer dan één bedrijf, de taal van de klant kan gekozen worden en facturen kunnen worden voorzien van logo's en eigen bedrijfsinformatie. Een voorbedrukt formulier is niet meer nodig.
Het onderdeel is nog volop in ontwikkeling en wordt de komende periode uitgebreid.
Facturering is nu nog niet gereed voor gebruik op de iPhone.


Algemeen:


- Zoeken in adressen, voertuigen en artikelen: Zodra de popup wordt gebruikt en het zoekscherm staat aan, zijn overtollige knoppen verdwenen, dit geeft de gebruiker meer duidelijkheid over de status van het scherm.

- Zoeken in adressen: Het adresveld is iets beperkter geworden en daarmee veel sneller.

- Start van PrintCMR: Bij het automatisch openen van PrintCMR, wordt de opening niet meer doorgezet tot het laatst gemaakte formulier, maar laat het totaal overzicht zien van alle aanwezige documenten.

- GPS coordinaten opvragen: De time-out staat op 50 meter en max 60 seconden. Dit levert aanmerkelijk betere coordinaten op.

- Afdrukken: Bij het afdrukken van een formulier CMR werd de gevonden set steeds terug gebracht tot het afgedrukte document. Dat is nu verholpen, waarmee de gevonden set intact blijft.

- PrintCMR mail is uitgebreid voor het uitwisselen van Artikelen.CMR en AVC verbeteringen:

- Belgische CMR: Belgisch vak 4 ook voorzien van datum (veld voor de datum bestaat niet in de NL versie).

- Belgische CMR: Vak 5 is iets hoger geplaatst waardoor de tekst net even iets langer gemaakt kan worden.

- CMR en AVC: Het volgnummer is nu ook Aflopend in te stellen. Dit blijkt handig te zijn bij het verwerken van voorbedrukte volgnummers indien de printer de stapel vanaf de achterkant pakt.

- AVC: Koptitel van het artikelen vak werd constant afgedrukt, wat niet correct is omdat deze al op de formulieren in bedrukte vorm is aangebracht.
Wizard, nieuwe functies:

- Printen Labelprinter: Vreemde ASCII tekens worden onderdrukt en omgezet naar normale kale ascii tekens.

- Wizard: Checkbox, GPSandSign, Text als bouwstenen toegevoegd.
Article is verbetert met duidelijker invoerscherm.

- Afdrukken naar Labelprinter: Vreemde tekens gaven problemen.

- Wizard: Bij invoer van een nieuw document, is het veld om gebruikersnaam op te geven, niet meer muteerbaar. Deze wordt overgenomen uit de User tabel, veld Wizard Gebruiker

- Collectief verwijderen records in de Wizard op basis van leeftijd, dit schoont de iPhone en iPad aanmerkelijk op.

- Wizard Vragen kunnen via een voorwaarde worden getoond of worden overgeslagen.

- Wizard vragen kunnen uitkomsten opslaan op formulier nivo. Hierdoor worden variabelen van verschillende vragen op 1 nivo vastgelegd, zijn tevens geschikt voor rapportage en condities

- Een nieuw rapport op basis van formulier variabelen, waarbij de gebruiker een van/tm vraag krijgt over de datum van het formulier. Via keuzes uit de variabelen worden deze getoond, met een voorbeeld in het scherm voordat deze wordt doorgevoerd naar de labelprinter.

- Wizard Vraag: Indien een address al gevuld is, niet opnieuw gelijk naar zoeken gaan, wordt de gebruiker niet meer geconfronteerd met de zoekactie naar een nieuw adres.

- Wizard: Variabele velden worden nu in de layout getoond, zodat er op gezocht kan worden.

- Wizard: Met het aanbrengen van Formules wordt het mogelijk om gegevens uit de WizardVragen op te slaan op nivo Formulier. De formulies zijn van het type Filemaker.

- Wizard: Naam van de gebruiker (UserInformation) is bijgesteld. Bij nieuwe Wizards is deze niet meer te wijzigen. Via Instellingen in de Wizard, is de naam in te voeren, evenals bij menukeuze Overig / Gebruikersgegevens.

- Wizard: Rapportage op nivo Formulier via de Labelprinter.
Deze maakt gebruik van aangeleverde gegevens via de Formules.

- Wizard: Ten behoeve van het noteren van de handtekening, is de Wizard op Formulier gekoppeld met een grafisch document.

- Wizard: Voor het vastleggen van GPS coordinaten, is de timing en afstand vrij instelbaar in formulier ontwerp. Gebleken is dat bij te korte tijden, de coordinaten soms zelfs niet worden ververst, waardoor oude coordinaten worden toegepast.

- Wizard: Ten behoeve van de rapportage op Formulier nivo, kunnen Wizards na verwerking weer direct worden verwijdert.

- Wizard: Mogelijkheid om een aangewezen Wizard bij de dagelijkse start te verplichten is aangebracht.

- Wizard: Extra bouwsteen: het accorderen van Wizards om de status van verwerking over te dragen naar de server.
Bouwsteen componenten herkennen nu gegevens die overdraagbaar zijn naar andere bouwstenen.