printcmr-versie-12-2v1PrintCMR versie 12.2v1 is uitgekomen op 11-03-2013

Vernieuwingen hebben betrekking op:
- AVC Vrachtbrief toegevoegd!
- U kiest zelf met welk formulier u start: CMR / Begel.brief / AVC
- Verfijningen met MijnRoute

11-03-2013: PrintCMR versie 12.2v1


AVC Formulier toegevoegd

- De AVC vrachtbrief voor het binnenlandse transport is op A4 formaat opgenomen.

- In het grote veld waar artikelen worden opgenomen, is gekozen voor een veelgebruikte indeling in kolommen.

- Naast de kolommen indeling, is een groot vrij veld te gebruiken om allerlei eigen indelingen qua artikelen op te kunnen nemen.
Beide systemen "vallen over elkaar heen" zodat tevens een combinatie mogelijk is.

- Aandachtspunt: De marges aan bovenzijde, linkerzijde en onderzijde zijn op dit formulier erg krap. Mogelijk heeft uw printer er moeite mee om met de kantlijnen goed uit te komen. Natuurlijk kan u dat aan ons melden.Keuze formulier bij de eerste aankoop

- In oudere versies was de CMR automatisch het eerstgekozen document.

- Vanaf versie 12.2v1 kunt u na de aankoop van PrintCMR kiezen welk van de aanwezige formulieren u wenst te gebruiken.
U kunt in versie 12.2v1 kiezen uit de CMR, de Begeleidingsbrief en de AVC.
Wij hopen in de nabije toekomst meer formuliersoorten te kunnen aanbieden.

- Voor elk volgend formulier zal de aankoopprocedure opnieuw doorlopen moeten worden.Mijn Route aangepast

- Vanaf versie 12.2v1 is Mijn Route alleen nog te voeden vanuit de Relatie kaartenbak. Deze opzet werkt in alle gevallen op dezelfde wijze: via de knop het scherm Relaties kan deze als adres worden opgenomen in Mijn Route. Direct na de toevoeging komt de totale route van die dag / chauffeur / voertuig in beeld.