printcmr-versie-18-1v3PrintCMR versie 18.1v3 is uitgekomen op 15-12-2021

Vernieuwingen hebben betrekking op:

- Zoek-Modus veel duidelijker
- CMR vak 10 Statistische code groter geworden
- Diverse kleine verbeteringen t.b.v. update uit versie 15 en 16


PrintCMR versie 18.1v3 is uitgekomen op 15-12-2021

Vernieuwingen hebben betrekking op:

- Zoek-Modus veel duidelijker
PrintCMR is gebouwd met een database applicatie. Een database is uitstekend in staat om in alle gegevens te kunnen zoeken, zodat een grote set aan informatie wordt beperkt tot hetgene wat je nodig hebt.
Via de ZOEK knop wordt de actie gestart, waarna de gebruiker zoekargumenten kan opgeven waaraan de informatie moet voldoen.
In deze versie van PrintCMR worden alle overbodige knoppen uit het scherm gehaald, zodat het de gebruiker duidelijk is dat deze bezig is met het opgeven van de zoek-argumenten.
Bijkomstigheid is dat het opzoeken van "Sjablonen" veel duidelijker is.

- CMR vak 10 Statistische code groter geworden
Dit vak zit verbonden aan vak 6 in de CMR. Het veld is dubbel zo groot geworden, zonder dat bestaande formulieren worden aangepast.
Langere codes kunnen worden opgenomen, maar de kans is aanwezig dat dit over de lange omschrijving heen wordt geplaatst.
De gebruiker kan dit eenvoudig controleren en aanpassen.

- Diverse kleine verbeteringen t.b.v. update uit versie 15 en 16
Gebleken is dat updates uit versie 15 en 16 niet altijd even goed de nieuwe licentiestructuur adopteert. Is aangepast in deze nieuwe versie.