printcmr-versie-15-6v3PrintCMR versie 15.6v3 is uitgekomen op 05-12-2017.

Vernieuwingen hebben betrekking op:

Digitale CMR TransFollow toegevoegd met de nieuwste functies:
- Toevoegen Referenties
- Toevoegen Attachments (digitale bijlagen)
- Automatische toewijzing rechten t.b.v. aanpassen in DRAFT mode
- Diverse aanpassingen t.b.v. gebruikersvriendelijkheid

05-12-2017: PrintCMR versie 15.6v3

Digitale CMR TransFollow toegevoegd met de nieuwste functies:
PrintCMR is compatible met de nieuwste release van TransFollow.
Met ingang van 5 december 2017 zijn de volgende opties beschikbaar in TransFollow en PrintCMR:

- Toevoegen Referenties
Het toevoegen van Referenties is in de nieuwste TransFollow versie door Afzender, Transporteur en Geadresseerde ook mogelijk indien een TF vrachtbrief al op slot is gezet met status Issued of Transit.

- Toevoegen Attachments (digitale bijlagen)
Het toevoegen van Attachments is in de nieuwste TransFollow versie door Afzender, Transporteur en Geadresseerde ook mogelijk indien een TF vrachtbrief al op slot is gezet met status Issued of Transit.

- Automatische toewijzing rechten t.b.v. aanpassen in DRAFT mode
Via een instelling kan gekozen worden dat bij het nieuw aanmaken van een TF vrachtbrief de eigendomsrechten automatisch bij de Afzender worden gelegd.
De praktijk geeft aan dat het vooral de afzender is die goederen, emballage en referenties aanpast voordat deze definitief worden gemaakt middels de status Issued.
Degene die de TF vrachtbrief heeft aangemaakt, hoeft verder geen acties te ondernemen om dit correct te laten verlopen.

- Overname datum overdracht aangepast
Op het papieren CMR formuler wordt in vak 4 de datum van ophalen van de vracht gevraagd.
In TransFollow wordt deze datum aangevuld met een tijdstip, waarmee het exacte ophaalmoment wordt gesuggereerd.
Vanwege de kans op miscommunicatie wordt de datum uit vak 4 niet meer automatisch overgenomen naar het TransFollow document.
De gebruiker dient bewust in TransFollow deze datum aan te passen, waarna ook de papieren variant wordt aangepast indien de datum wijzigt.


- Gebruikersvriendelijkheid: Eenvoudig menu

Startende gebruikers hebben nu de mogelijkheid (optioneel) om in het scherm van de rode CMR vrachtbrief de belangrijkste TransFollow acties te gebruiken.
Middels een extra menu zijn hier de knoppen opgenomen en worden de acties vanuit dit scherm verder afgewerkt.
Met de knop "Details" kan overgestapt worden naar de uitgebreide TransFollow vrachtbrief.
Gevorderde gebruikers kunnen de verschijning van dit menu onderdrukken waardoor direct wordt overgestapt naar het TransFollow scherm.

- Gebruikersvriendelijkheid: Icoontjes

Het scherm van de TransFollow vrachtbrief was eerder voorzien van een rij tabbladen met volgnummers.
Omwille van de herkenbaarheid zijn hier nu icoontjes in geplaatst.
Indien PrintCMR ontdekt dat er verplichte velden niet zijn ingevuld, worden de icoontjes in het rood geplaatst.