PrintCMR 13.,0v1 is uitgekomen op 24-01-2014.

De nieuwe generatie van PrintCMR!

Vernieuwingen hebben betrekking op:
- Nieuwe formulieren
- iPhone verbeteringen
- Nieuwe integratie mogelijkheden
- Veel kleine verbeterpunten


Uitbreiding formuliersoorten:

CMR modellen:
a. Beurtvaartadres
b. CMR Concurrent (standaard instelling)
c. Belgische CMR
Werking over alle modellen heen is transparant en éénduidig. Tijdens het invoeren kan worden gewisseld met behoud van informatie. Afdrukken van zowel NL als B document tegelijk!


AVC modellen:
a. Beurtvaartadres
b. CMR Concurrent
Werking over alle modellen heen is transparant en éénduidig. Tijdens het invoeren kan worden gewisseld met behoud van informatie.


Nieuw: Formulier Declaraties
Bestemd voor de chauffeur onderweg die van alle bonnetjes een foto kan maken en de registratie kan bijhouden.
Dit formulier type kent geen voorbedrukte formulieren.
Het systeem bewaakt tevens de indiening van de declaratie en uitbetaling er van.


Nieuw: Formulier “Wizard Logistics”.
Hiermee is een eigen verwerkingssysteem in te richten, naar smaak van de gebruiker.
Via bouwstenen is een invoer en/of uitvoer procedure zelf samen te stellen, geldend voor de volgende functies:
Invoer tekst
Invoer getal
Invoer adres incl GPS coordinaten
Invoer artikel, incl. artikelen toevoegen
Invoer foto
Invoer handtekening
Invoer datum, tijd, ordernummer
Invoer Gebruikersgegevens
Afdruk naar printer, labelprinter of PDF
Email verzenden
In nieuwe versies van PrintCMR komen er nog nieuwe bouwstenen bij, zoals barcodes ,koppeling met overige formulieren etc.

Speciaal voor de Wizard Logistic wordt ondersteuning van de Zebra iMZ320 labelprinter geboden, deze functioneert via Bluetooth op iOS apparaten.
De iOS app Mobi Print van toepassing om e.e.a. te laten functioneren.

Een ontwerp aanpassne voor Wizard Logistics is voorbehouden aan Windows en MAC systemen.
Het uitvoeren van een Wizard is op een iOS apparaat optimaal, vanwege barcode scanning, handtekeningen, fototoestel en GPS ondersteuning.



Nieuwe integratie mogelijkheden: uitwisseling Relaties en Adressen
PrintCMRmail bevat een procedure om adresgegevens uit te wisselen tussen PrintCMR gebruikers onderling.
Deze uitwisseling gaat gepaard met lichte beveiliging, bestaande uit opgave van de licentienaam van de ontvanger. Hiermee wordt informatie gericht afgeleverd.



Algemene aanpassingen:
Alle schermen zijn lichtelijk aangepast.
Het gebruik van deelschermen wordt beter ondersteund, zodat u midden in de invoer van een formulier snel overstapt naar andere formulieren.
Tijdens het gebruik ontdekt u dat vanzelf.



Invoer iPhone:
Bij het kantelen van de iPhone, is bij de CMR, AVC, Begeleidingsbrief en de Declaratie, een nieuw invoerscherm van toepassing. Deze maakt de invoer duidelijker en stabieler.
Het invoeren van de CMR gaat aanzienlijk eenvoudiger!



Afdrukken
De afdrukroutine heeft een extra keuze er bij gekregen, waarmee printer instellingen duidelijker worden vast gehouden.
Dit geeft het instellen op b.v. matrix printers (kettingformulieren) meer mogelijkheden.



Diverse functies zijn aangepast:
Begeleidingsbrief: In het regeloverzicht van de te kiezen begeleidingsbrieven, is het veld Locatie van Herkomst toegevoegd. Dit geeft betere herkenning van opgeslagen Begeleidingsbrieven.

In de artikelen overzicht van de formulieren (CMR veld 6) is de lineaal toegevoegd, waarmee op PC en Mac de TAB toetsen vast te leggen is. Hiermee zijn kolommen in te stellen. Dit werkt niet op iOS apparatuur.

Handtekeningen invoer CMR verbeterd op iOS apparatuur: Nieuwe scripts zorgen voor duidelijker verwerking.

Handtekening-functie op Begeleidingsbrief en AVC is aangebracht.

CMR standaard instellingen: Nieuwe schermen voor duidelijker verwerking van de standaard instellingen.

Bij het openen van een Relatie Popup (bij kiezen vanuit o.a. CMR), wordt de cursor op de relatie gezet met behoud van overzicht op de aanwezige relaties.
Dit overzicht geeft eenvoudiger mogelijkheid om de juiste relatie alsnog te corrigeren door te “swipen” of te scrollen over de relaties heen.
Bij meer dan 2000 aanwezige adressen wordt de relatie via een zoekactie opgezocht, om daarmee performance te behouden.
Idem voor gebruik bij Voertuigen Popup.

Menuknop Home bevat nu een menu met openstaande schermen.
Dit maakt sneller schakelen met andere vensters mogelijk, vooral op iOS apparatuur en bij Windows waar schermvullend gewerkt wordt.

CMR formulier: Datum in ontvangstname toegevoegd (NL vak 4, B vak 3). De datum wordt gecontroleerd dat deze automatisch met de datum van het document meeloopt en niet ouder kan zijn.
De datum kan en mag leeg gemaakt worden.

Mijn Route is geoptimaliseerd.
Mijn Route is geintroduceerd voor gebruik op de iPhone.
Mijn Route is aangepast op gebruik van externe navigatie software. Alle navigatie software kan direct gestart worden vanuit de route.
Mijn Route is een apart deelscherm geworden in het gebruik van de software.

Relaties en Mijn Route: ondersteuning Google Waze
Extra navigatie software, direct te starten vanuit een relatie of adres.
TomTom, Google Maps, Navigon en Google Waze maken uw keuze compleet.

Relaties op iPhone: De lijst overzicht blijft nu behouden op het aantal gevonden records. Was eerder beperkt tot het bezochte record in scherm overzicht.

Toetsenborden iOS apparaten: Het invoeren van getallen, emailadressen, telefoonnummers etc. geeft een ander toetsenbord layout op het scherm, passend bij de gevraagde gegevens.

Wizard Logistics is uitwisselbaar via PrintCMRmail protocol. Dit geldt voor het ontwerp, maar ook voor specifiek ingevoerde documenten.